Γ. Παπανδρέου 82 & Δεξαμενής 2, Μεταμόρφωση – 144 52 ΑΤΤΙΚΗ

Ποιοι Ειμαστε

ανεξάρτητος Ελληνικός Φορέας Ελέγχων που ειδικεύεται στις επιθεωρήσεις

ανελκυστηρων / ανυψωτικων / κυλιομενων διαδρομων & κλιμακιων

Η έδρα μας βρίσκεται στη Μεταμόρφωση, αλλά διαθέτουμε επιθεωρητές σε όλη την Ελλάδα. Οι επιθεωρητές μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και συνεχώς ενημερώνονται για τις νέες απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, των κοινοτικών οδηγιών, των προτύπων και οδηγιών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

…Οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται σε αντικειμενικούς στόχους και δείκτες οι οποίοι παρακολουθούνται σε περιοδική βάση.

Οι σκοποί και οι στόχοι είναι σημεία προόδου καθ’ οδόν προς την επιτυχία. Σ’ αυτό το πλαίσιο σκέψης κύριος σκοπός μας είναι μια υγιής και επιτυχημένη εταιρεία με πιστούς πελάτες που βρίσκεται μεταξύ των πρώτων στην εξυπηρέτηση πελατών. Η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και η εμπιστοσύνη είναι οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν την πορεία μας.

Η εταιρεία Epirus Cert συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2012 με σκοπό να εισέλθει στο χώρο των ελέγχων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι διάδρομοι
Αρ.Πιστ. Ε.ΣΥ.Δ: 873 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020

epiruscert.gr - ioannis aggelis
Ιωάννης Αγγέλης
EpirusCert
CEO

Kύριος σκοπός μας είναι μια υγιής και επιτυχημένη εταιρεία με πιστούς πελάτες που βρίσκεται μεταξύ των πρώτων στην εξυπηρέτηση πελατών. Η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και η εμπιστοσύνη είναι οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν την πορεία μας.

Νίκος Στάσης
navguard
Founder

Εξειδικευμένη στο χώρο εταιρεία με καταρτισμένους συνεργάτες στο είδος τους.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Οι στόχοι που τίθενται από την EPIRUS CERT αποτελούν ποιοτικά κριτήρια, που αφορούν στην εν γένει λειτουργία της για την παροχή υπηρεσιών ελέγχων συνοψίζοντας τα ακόλουθα:

  • Εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και των Κανονισμών Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. και ανασκοπείται τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και επάρκεια αυτού.
  • Χρήση έγκυρων βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας μεθόδων για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων.
  • Διαχείριση του εξοπλισμού μετρήσεων (επιλογή συντήρηση, ρύθμιση κ.λ.π.) κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία και συνεχή καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση του.
  • Υλοποίηση των επιθεωρήσεων και διαδικασιών ελέγχων με επαγγελματισμό , αμεροληψία, αντικειμενικότητα σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και κανόνες.
  • Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας του προσωπικού που εμπλέκεται στη διεκπεραίωση των ελέγχων, μέσω παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής.
  • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του μέσω της λήψης κατάλληλων δεσμεύσεων.
  • Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια προσωπικού
  • Συνεχής βελτίωση βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται σε αντικειμενικούς στόχους και δείκτες οι οποίοι παρακολουθούνται σε περιοδική βάση.

Η Πολιτική Ποιότητας της EPIRUS CERT εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της και αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης να γνωστοποιείται, όπως ενδείκνυται και να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων Ελέγχου.

Μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση τόσο του Γενικού Διευθυντή όσο και του συνόλου του προσωπικού της στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και, γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Ποιότητας, αυτή προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.