Γ. Παπανδρέου 82 & Δεξαμενής 2, Μεταμόρφωση – 144 52 ΑΤΤΙΚΗ

Ανελκυστήρες

ανελκυστηρεσ

Ανελκυστήρας ή αλλιώς ασανσέρ είναι κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την ανύψωση βαρών, προσώπων ή πραγμάτων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604Β/2008) όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να ελέγχονται.

  • Οι νέοι ανελκυστήρες ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2014/33/ΕΕ), πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
  • Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν / πιστοποιηθούν και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που ίσχυαν κατά το έτος εγκατάστασης τους και στις επιπλέον απαιτήσεις που ορίζει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να επαναπιστοποιούνται μετά ένα χρονικό διάστημα, το οποίο διαφοροποιείται από την χρήση του ανελκυστήρα και από τον αριθμό των στάσεών του.

…Ανελκυστήρας ή αλλιώς ασανσέρ είναι κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την ανύψωση βαρών, προσώπων ή πραγμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Χρήση κτιρίου Περιοδικότητα ελέγχου
Κατοικίες Μέχρι 6 στάσεις Κάθε 6 χρόνια
  Πάνω από 6 στάσεις Κάθε 5 χρόνια
Επαγγελματικοί χώροι Μέχρι 6 στάσεις Κάθε 4 χρόνια
  Πάνω από 6 στάσεις Κάθε 3 χρόνια
Ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες Κάθε 3 χρόνια
Κτίρια για ευρύ κοινό

Ξενοδοχεία άνω 200 κλινών

Κάθε χρόνο

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν 02/1963 ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) ΒΔ 127/1963 (ΦΕΚ 23/Α/16-02-1963) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425

(ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 02/1963 και 01/1966 ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) ΒΔ 127/1963 (ΦΕΚ 23/Α/16-02-1963) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425

(ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 01/1966 και 09/1968 ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) ΒΔ 37/1965 (ΦΕΚ 10/Α/17-01-1966) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425

(ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 12/1968 και 09/1988 ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) ΒΔ 890/1968 (ΦΕΚ 311/Α/31-12-1968) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425

(ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 12/1988 και 30/06/1999 ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1: 1988 (ΕΝ 81.1:1985) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425

(ΦΕΚ 2604Β/2008)

Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν 30/06/1999 ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2: 1990 (ΕΝ 81.2:1987) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425

(ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί από 01/07/1999 ως 30/04/2005 ΚΥΑ: Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997)

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999

(ΕΝ 81.1:1998)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999

(ΕΝ 81.2: 1998)

& ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί από 01/05/2005 ως 31/12/2011 ΚΥΑ: Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997)

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999

(ΕΝ 81.1:1998)

ΕΛΟΤ ΕΝ81.1/Α2:2005

(ΕΝ81.1/Α2:2004)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999

(ΕΝ 81.2: 1998)

ΕΛΟΤ ΕΝ81.2/Α2:2005

(ΕΝ81.2/Α2:2004)

& ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί από 01/01/2012 ως 19/04/2016 ΚΥΑ: Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997)

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 + A3:2010

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999 + A3:2010

& ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί από 20/04/2016 ως 31/08/2017 ΚΥΑ: 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016)

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 + A3:2010

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999 + A3:2010

& ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί από 01/09/2017 ως σήμερα ΚΥΑ: 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016)

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.20:2014

& ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

ΣΧΟΛΙΑ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  1. Το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται από το εφαρμοζόμενο νομιμοποιητικό έγγραφο για τον ανελκυστήρα: πιστοποιητικό φορέα ή άδεια λειτουργίας ή πράξη καταχώρησης ή προέγκριση εγκατάστασης ή ταυτότητα/ σήμανση των βασικών μερών του ανελκυστήρα (πχ. κινητήριος μηχανισμός). Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρο το έτος εγκατάστασης θα τεκμηριώνεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής του κτίσματος επι το οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση του ανελκυστήρα.
  2. Τα νομοθετήματα ΒΔ (ΦΕΚ 408/Α/07-12-1931), ΒΔ 127/1963 (ΦΕΚ 23/Α/16-02-1963), ΒΔ 37/1965 (ΦΕΚ 10/Α/17-1-1966), ΒΔ 890/1968 (ΦΕΚ 311/Α/31-12-1968) έχουν καταργηθεί και ισχύουν μόνο ως τεχνικές προδιαγραφές.
  3. Οι τεχνικές απαιτήσεις βελτίωσης της ασφάλειας του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) συμπληρώνουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα με τους περιορισμούς του άρθρου 15 «Μεταβατικές διατάξεις».
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.