Γ. Παπανδρέου 82 & Δεξαμενής 2, Μεταμόρφωση – 144 52 ΑΤΤΙΚΗ

Πολιτική Ποιότητας

Η EPIRUS CERT θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα για τη συνεπή και αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές και απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και τους Κανονισμούς Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ.

Για το λόγο αυτό, η EPIRUS CERT έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και τους Κανονισμούς Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. και δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία. Προκειμένου η EPIRUS CERT να επιδείξει συνέπεια ως προς τις απαιτήσεις της ανωτέρω δέσμευσής της, μεριμνά ώστε, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μεθοδολογιών, να παρακολουθεί και να ενσωματώνει στο Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των ελέγχων και να ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τα αντικείμενα δραστηριοποίησής της.

Η EPIRUS CERT παρέχει υπηρεσίες αρχικού ή περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων διαδρόμων ή άλλων διατάξεων σύμφωνα με:

  • Την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Τα εφαρμοζόμενα διεθνή και εθνικά πρότυπα.
  • Τις απαιτήσεις του Φορέα Διαπίστευσης.
  • Τις απαιτήσεις των πελατών της.
  • Τις απαιτήσεις του ίδιου του φορέα, οι οποίες τεκμηριώνονται στις διαδικασίες του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.